Zespół Pilota to grono instruktorów odpowiadających za realizację programu wodnego Chorągwi Śląskiej oraz program harców wodnych w drużynach.
Na czele Zespołu stoi Pilot Chorągwi którego powołuje Komendant Chorągwi. Pilot wraz z Zespołem reprezentują interesy specjalności wodnej i żeglarskiej w Chorągwi i na zewnątrz, współpracują z kadrą Drużyn Wodnych oraz inicjują pracę na poziomie chorągwianym, w tym organizują chorągwiane akcje szkoleniowe związane ze szkoleniem kadr Drużyn Wodnych (szkolenie metodyczne i specjalnościowe).
ZP prowadzi wizytację drużyn i realizację wymogów DWP/HDW/HDŻ. Pilot wraz z Zespołem dowodzą imprezami mobilizującymi śląskiego środowiska wodnego.

W skład Zespołu wchodzą:

Pilot Chorągwi: phm. Krzysztof POPEK kpt. j.

e-mail: pilot@slaska.zhp.pl
nr tel. 508 512 072
Odpowiada za całokształt pracy Zespołu. Wnioskuje do Komendanta Chorągwi o powołanie w skład ZP.

Główny Inspektor Drużyn: phm. Jan GLIWA.
Zastępca Pilota Chorągwi. Wspólnie z pilotem odpowiada za wspieranie środowisk i rozwój specjalności wodnej w Chorągwi.

Przewodniczący HKE: hm. Robert PRZYBYSŁAWSKI kpt. j.
Kieruje pracą Harcerskiej Komisji Egzaminacyjnej – organu egzaminacyjnego prowadzącego egzaminy państwowe na stopnie żeglarskie na podstawie upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki. Odpowiada również za kursy i szkolenia specjalności wodnej w Chorągwi.

Programowiec: pwd. Gabriela SZOPA
Odpowiada za program harców wodnych w Chorągwi, opracowuje nowe i aktualizuje już istniejące propozycje programowe dla śląskich środowisk wodnych.

HSI: pwd. Magdalena DZIEDZIC ż.j.
Odpowiada za serwisy internetowe oraz galerię zdjęć specjalności wodnej Chorągwi. Tworzy identyfikacje wizualną Zespołu Pilota. Zajmuje się relacją fotograficzną z imprez i wydarzeń.

Kwatermistrz: pwd. Magdalena JONAK ż.j.
odpowiada za gospodarkę finansową i dokumentację Zespołu Pilota.

Komendant Sekcji Ewakuacyjnej ZHP Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej – pwd. Tomasz KOWALSKI

Strona Zespołu www.wodniacy.slaska.zhp.pl

Zespół otwarty jest na wszystkich chętnych do współpracy. Jeżeli jesteś osobą ambitną, kreatywną, szukającą nowych wyzwań, zgłoś się do nas!