Cele i założenia Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Śląskiej ZHP:

  • integracja środowisk Nieprzetartego Szlaku na terenie Chorągwi Śląskiej,
  • wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zuchami/harcerzami z różnymi niepełnosprawnościami,
  • wspieranie, motywowanie i kształcenie instruktorów pracujących w środowiskach Nieprzetartego Szlaku,
  • promowanie działań środowisk Nieprzetartego Szlaku,
  • przygotowanie propozycji programowych, opracowanie i promocja materiałów programowo – metodycznych .

Skład Referatu:

phm. Tatiana Telehojna-Jasińska – Kierownik Referatu
ns@slaska.zhp.pl
Hufiec ZHP Częstochowa
Drużynowa 16 CDH NS Promienie, Namiestniczka NS Hufca ZHP Częstochowa, członek zespołu programowego hufca. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog i tyflopedagog. Nauczyciel w szkole specjalnej.

hm. Małgorzata Langosz
Hufiec ZHP Katowice
Drużynowa 15 DH NS Mali Powstańcy. Zastępczyni Komendanta XIII Szczepu Harcerskiego Zośka.
Oligofrenopedagog, surdopedagog i tyflopedagog. Nauczyciel w szkole podstawowej z oddziałami z niedosłuchem i sprzężeniami.

pwd. Magdalena Koniuch
Hufiec ZHP Chrzanów
Drużynowa 21 GZ NS Słoneczni Indianie. Wielokrotny programowiec imprez hufcowych i szczepowych. Ukończyła studia licencjackie z fizjoterapii na AWF w Krakowie, sekretarz stowarzyszenia Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów GRACJA.

hm. Arkadiusz Langosz
Hufiec ZHP Katowice
Komendant XIII Szczepu Harcerskiego Zośka, w skład którego wchodzi 15 DH NS Mali Powstańcy. Drużynowy 13 DHSiW “MORRO”. Członek Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Katowice.

phm. Izabela Wojsa-Felisiak Hufiec ZHP Lubliniec, drużynowa 11 DH NS Zaczarowani