Cele i założenia Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Śląskiej ZHP:

  • integracja środowisk Nieprzetartego Szlaku na terenie Chorągwi Śląskiej,
  • wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zuchami/harcerzami z różnymi niepełnosprawnościami,
  • wspieranie, motywowanie i kształcenie instruktorów pracujących w środowiskach Nieprzetartego Szlaku,
  • promowanie działań środowisk Nieprzetartego Szlaku,
  • przygotowanie propozycji programowych, opracowanie i promocja materiałów programowo – metodycznych .

Skład Referatu:

phm. Tatiana Telehojna-Jasińska – Kierownik Referatu
ns@slaska.zhp.pl
Hufiec ZHP Częstochowa
Drużynowa 16 CDH NS Promienie, Namiestniczka NS Hufca ZHP Częstochowa, członek zespołu programowego hufca. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog i tyflopedagog. Nauczyciel w szkole specjalnej.

hm. Małgorzata Langosz
Hufiec ZHP Katowice
Drużynowa 15 DH NS Mali Powstańcy. Zastępczyni Komendanta XIII Szczepu Harcerskiego Zośka.
Oligofrenopedagog, surdopedagog i tyflopedagog. Nauczyciel w szkole podstawowej z oddziałami z niedosłuchem i sprzężeniami.

pwd. Magdalena Koniuch
Hufiec ZHP Chrzanów
Drużynowa 21 GZ NS Słoneczni Indianie. Wielokrotny programowiec imprez hufcowych i szczepowych. Ukończyła studia licencjackie z fizjoterapii na AWF w Krakowie, sekretarz stowarzyszenia Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów GRACJA.

hm. Arkadiusz Langosz
Hufiec ZHP Katowice
Komendant XIII Szczepu Harcerskiego Zośka, w skład którego wchodzi 15 DH NS Mali Powstańcy. Drużynowy 13 DHSiW “MORRO”. Członek Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Katowice.

pwd. Kamil Koniuch
Hufiec ZHP Chrzanów
Przyboczny 21 GZ NS Słoneczni Indianie. Zastępca Komendanta Hufca ZHP Chrzanów ds. programowych. Student psychologii na UJ w Krakowie, wiceprezes stowarzyszenia Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów GRACJA. Trener Treningu Umiejętności Społecznych.