Skład Komendy Chorągwi:

 anna_peterko Komendantka – hm. Anna PETERKO
komendant@slaska.zhp.pl
Skarbnik – hm. Marcin JURKOWSKI

skarbnik@slaska.zhp.pl

aleksandra_lechocka (2) Z-czyni Komendantki ds. organizacyjnych –
hm. Aleksandra LECHOCKA
aleksandra.lechocka@zhp.net.pl
 andrzej_lichota Z-ca Komendantki ds  Kontaktów Zewnętrznych –

hm. Andrzej LICHOTA

andrzej.lichota@slaska.zhp.pl

Członek Komendy Chorągwi ds Programowo-

Wychowawczych – hm. Adam MALARZ

adam.malarz@zhp.net.pl

Członek Komendy ds Ośrodków, stanic wodnych

i specjalności wodnej – hm. Robert PRZYBYSŁAWSKI

robert.przybyslawski@zhp.net.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie KCh_BetinaFULLBIER_fot_M_KONIECZNY-683x1024.png Członkini Komendy Chorągwi ds Specjalności

i Promocji – phm. Betina FüLLBIER 

betina.fullbier@zhp.net.pl

zdzislaw_konecki Członek Komendy ds. współpracy z komendami Hufców –
hm. Zdzisław KONECKI
zdzislaw.konecki@zhp.net.pl

Struktura Organizacyjna Komendy Chorągwi