Skład Rady Chorągwi:

RCh (3 z 9) hm. Bronisław KWIATOŃ

rada@slaska.zhp.pl
bronislaw.kwiaton@zhp.net.pl

 Przewodniczący
hm. Adam Bałazy
hm. Ariana Bejma-Woźniczka
RCh (9 z 9) hm. Tomasz HUK członek
RCh (4 z 9) hm. Sławomir GAJDA członek
hm. Teresa GOLA członek
hm. Wojciech FRANK członek
phm. Magdalena BOGUCKA członek
hm. Marzena MALINA członek
hm. Robert DUDA członek
hm. Mateusz DUDEK członek
phm. Jagoda MISZTELA członek
phm. Piotr WIDERA członek