Zespół ds. Drużyn Grunwaldzkich Śląskiej Chorągwi ZHP stanowi władze wykonawczą Przedstawicielstwa Ogólnopolskiego Ruchu Programowo – Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” (WDG) na Chorągiew Śląską ZHP. Przedstawicielstwo (PŚ WDG) działa od listopada 1996 roku, natomiast od 17.05.2004 r.  funkcjonuje na prawach referatu specjalności Śląskiej Chorągwi ZHP.

Podstawową formą działania Przedstawicielstwa jest prowadzenie całorocznego współzawodnictwa o „Tytuł” i „Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej”, którego treścią są każdego roku inne zadania, wynikające z programu „Wspólnoty” oraz indywidualnie zdobywanego przez harcerzy „Znaku Zawiszy”.

Drużyny Grunwaldzkie działają zgodnie z metodyką harcerską, uczestniczą w realizacji programów ogólnozwiązkowych i środowiskowych.

Celem działania Przedstawicielstwa jest:

  1. Upowszechnianie tradycji grunwaldzkich i celów Wspólnoty w jednostkach organizacyjnych ZHP na terenie Chorągwi,
  2. Inspirowanie i koordynowanie działań Drużyn Grunwaldzkich, wchodzących w skład przedstawicielstwa,
  3. Doradztwo i szkolenie funkcyjnych w zakresie zdobywania Odznaki i Tytułu Grunwaldzkiego,
  4. Wykonywanie innych działań, powierzonych przez Władze Wspólnoty,
  5. Reprezentacja Drużyn Grunwaldzkich wobec władz hufców i chorągwi,
  6. Integracja jednostek działających w Przedstawicielstwie.

Jednostki pochodzą  z  hufców: Beskidzkiego, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry oraz Zabrze.

W skład Zespołu wchodzą:

 

Grzegorz Przybylak          hm. Grzegorz Przybylak – Kierownik Zespołu

 

Joanna Buzderewicz          hm. Joanna Buzderewicz – Członek Zespołu

 

Katarzyna Mertas          hm. Katarzyna Mertas – Członek Zespołu

 

Agnieszka Zimna-Pszczoła          phm. Agnieszka Zimna-Pszczoła – Członek Zespołu

 

Dariusz Schuppik          phm. Dariusz Schuppik – Członek Zespołu

 

;Anna Cader          pwd. Anna Cader – Członek Zespołu

 

Adrian Białek         pwd. Adrian Białek – Członek Zespołu