Zespół ds. Drużyn Grunwaldzkich Śląskiej Chorągwi ZHP stanowi władze wykonawczą Przedstawicielstwa Ogólnopolskiego Ruchu Programowo – Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” (WDG) na Chorągiew Śląską. Przedstawicielstwo (PŚWDG) działa od listopada 1996 roku, natomiast od 17.05.2004 Roku funkcjonuje na prawach referatu specjalności Śląskiej Chorągwi ZHP.

Podstawową formą działania Przedstawicielstwa jest prowadzenie całorocznego współzawodnictwa o „Tytuł” i „Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej”, którego treścią są każdego roku inne zadania, wynikające z programu „Wspólnoty” oraz indywidualnie zdobywanego przez harcerzy „Znaku Zawiszy”. Drużyny Grunwaldzkie działają zgodnie z metodyka harcerską, uczestniczą w realizacji programów ogólnozwiązkowych i środowiskowych.

Celem działania Przedstawicielstwa jest:

1. Upowszechnianie tradycji grunwaldzkich i celów Wspólnoty w jednostkach organizacyjnych ZHP na terenie Chorągwi,

2. Inspirowanie i koordynowanie działań Drużyn Grunwaldzkich, wchodzących w skład przedstawicielstwa,

3. Doradztwo i szkolenie funkcyjnych w zakresie zdobywania Odznaki i Tytułu Grunwaldzkiego,

4. Wykonywanie innych działań, powierzonych przez Władze Wspólnoty,

5. Reprezentacja Drużyn Grunwaldzkich wobec władz hufców i chorągwi.

6. Integracja jednostek działających w Przedstawicielstwie

 

Przedstawicielstwo na dzień 30.12.2015 skupia:

7  jednostek zdobywających tytuł, w tym:

6  przystępujących do współzawodnictwa po raz drugi i więcej

1  przystępująca do współzawodnictwa po raz pierwszy

oraz 23 posiadających tytuł Drużyny Grunwaldzkiej nie przystępujące do współzawodnictwa

w roku 2015/2016.

Jednostki pochodzą  z  hufców: Ziemi Będzińskiej, Dąbrowa Górnicza,  Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Beskidzki, Czechowice-Dziedzice, Katowice, Chrzanów, Katowice, Jaworzno, Ziemi Zawierciańskiej, Tychy, Częstochowa oraz Jarosławiec.

W skład Zespołu wchodzą: