Misja Referatu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej:
Inspirowanie, motywowanie, kształcenie i integrowanie namiestników,
drużynowych i funkcyjnych harcerskich.
v
Cele Referatu:
  • Podniesienie poziomu przygotowania metodycznego kadry drużyn harcerskich,
  • Inspirowanie i motywowanie środowisk harcerskich w hufcach do tworzenia namiestnictw,
  • Tworzenie możliwości do integracji i wymiany doświadczeń drużynowym,
  • Przygotowanie propozycji programowych, opracowanie i promocja materiałów programowo – metodycznych,
  • Samokształcenie i samorealizacja członków zespołu.

 

W skład Referatu wchodzą:

phm. Patrycja NOWAK – Kierownik Referatu

Hufiec Ziemi Będzińskiej 
patrycja.nowak@zhp.net.pl
tel.: +48 609 577 961
programowiec hufca, drużynowa 119 Zagłębiowskiej
Drużyny Harcerskiej “Pomarańczarnia”
im. Andrzeja Małkowskiego

Asia Kokinopulos hm. Joanna KOKKINOPOULOS
Hufiec Katowice
z-ca Komendanta I Szczepu im. Obrońców Katowic,
drużynowa 4 Katowickiej Drużyny Harcerek, organizator
i komendant akcji letnich w kraju i zagranicą,
akcji zarobkowych i charytatywnych
 Fotka2 hm. Mariusz ZEMCZAK
Hufiec Beskidzki
był m. in drużynowym, obecnie kwatermistrz
ośrodka harcerskiego „Wilczysko” hufca beskidzkiego
oraz sekretarzem komisji rewizyjnej,
w 2014r został nominowany w Gali Mistrzów Harcerstwa
Chorągwi Śląskiej w kategorii Harcerski Menager.

 

Zapraszamy wszystkich instruktorów zainteresowanych współpracą w Referacie Harcerskim.
Zależy nam  przede wszystkim na różnorodności członków referatu.
Czekają na Was nowe wyzwania, nowe doświadczenia i instruktorski rozwój!