Misja Referatu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej:
Inspirowanie, motywowanie, kształcenie i integrowanie namiestników,
drużynowych i funkcyjnych harcerskich.
v
 
Cele Referatu:
  • Podniesienie poziomu przygotowania metodycznego kadry drużyn harcerskich,
  • Inspirowanie i motywowanie środowisk harcerskich w hufcach do tworzenia namiestnictw,
  • Tworzenie możliwości do integracji i wymiany doświadczeń drużynowym,
  • Przygotowanie propozycji programowych, opracowanie i promocja materiałów programowo – metodycznych,
  • Samokształcenie i samorealizacja członków zespołu.

 

Zapraszamy do kontaktu przez fanpage https://www.facebook.com/Referat-Harcerski-Chor%C4%85gwi-%C5%9Al%C4%85skiej-154415474592697/

     
     
     

 

Zapraszamy wszystkich instruktorów zainteresowanych współpracą w Referacie Harcerskim.
Zależy nam  przede wszystkim na różnorodności członków referatu.
Czekają na Was nowe wyzwania, nowe doświadczenia i instruktorski rozwój!
https://www.facebook.com/Referat-Harcerski-Chor%C4%85gwi-%C5%9Al%C4%85skiej-154415474592697/