Misja Referatu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej:
Inspirowanie, motywowanie, kształcenie i integrowanie namiestników,
drużynowych i funkcyjnych harcerskich.
v
Nasz zespół:
 • pwd. Anna Wylęgała HR. – Kierownik Śląskiego Referatu Harcerskiego kontakt: a.wylegala@zhp.net.pl
 • pwd. Ewelina Buchta
 • pwd. Martyna Jorasz-Rensz
 • pwd. Angelika Kowol
 • pwd. Weronika Walenciak
 • phm. Mariusz Zemczak
Cele Referatu:
 • Podniesienie poziomu przygotowania metodycznego kadry drużyn harcerskich,
 • Inspirowanie i motywowanie środowisk harcerskich w hufcach do tworzenia namiestnictw,
 • Tworzenie możliwości do integracji i wymiany doświadczeń drużynowym,
 • Przygotowanie propozycji programowych, opracowanie i promocja materiałów programowo – metodycznych,
 • Samokształcenie i samorealizacja członków zespołu.

Zapraszamy do kontaktu przez fanpage Śląskiego Referatu Harcerskiego

     
     
     
Zapraszamy wszystkich instruktorów zainteresowanych współpracą w Referacie Harcerskim.
Zależy nam  przede wszystkim na różnorodności członków referatu.
Czekają na Was nowe wyzwania, nowe doświadczenia i instruktorski rozwój!
https://www.facebook.com/Referat-Harcerski-Chor%C4%85gwi-%C5%9Al%C4%85skiej-154415474592697/