KONTAKT
ksi@slaska.zhp.pl

Skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich:

hm. Aleksandra LECHOCKA – Przewodnicząca – Hufiec Chorzów

hm. Ariana BEJMA-WOŹNICZKA – Zastępczyni Przewodniczącej  – Hufiec Dąbrowa Górnicza

hm. Wojciech FRANK – Zastępca Przewodniczącej  -Hufiec Ruda Śląska

hm. Marcin JURKOWSKI – Zastępca Przewodniczącej  – Hufiec Piekary Śląskie

hm. Irena KOWALICZEK – Zastępczyni Przewodniczącej – Hufiec Beskidzki

hm. Przemysław KOWALSKI – Hufiec Częstochowa

hm. Marzena MALINA – sekretarz – Hufiec Czechowice-Dziedzice

hm. Barbara NIEMIEC-FALKUS – Hufiec Siemianowice Śląskie

hm. Iwona ORMAN – Hufiec Częstochowa

hm. Anna PIEKARZ – Chorągiew Śląska

hm. Tomasz RAWSKI – Zastępca Przewodniczącej  – Hufiec Ziemi Gliwickiej

Posiedzenia ChKSI odbywają się w w Komendzie Śląskiej Chorągwi, al. Harcerska 3b, od godziny 17.00.

Ze względu na pandemię COVID-19 spotkania odbywają się w formule on-line.

Terminarz planowanych posiedzeń Komisji w roku 2021:

 • 26 stycznia
 • 23 lutego
 • 30 marca
 • 27 kwietnia
 • 25 maja
 • 22 czerwca
 • 28 września
 • 26 października
 • 23 listopada

Ze względu na rozległy teren działania i właściwe przygotowanie się do pracy, udział w posiedzeniach ChKSI należy zgłaszać mailowo na adres: ksi@slaska.zhp.pl przynajmniej na siedem dni przed planowanym posiedzeniem wraz ze skanem karty próby.

Otwierający próbę: wysyła na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji, na adres ksi@slaska.zhp.pl wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem. Oryginał wniosku i 3 kopie karty próby należy przedłożyć na posiedzeniu ChKSI. Wniosek wymaga opinii bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę i Hufcowej lub Międzyhufcowej KSI.

Jakiekolwiek zmiany w programie próby, w trakcie jej trwania oraz przedłużenie terminu zamknięcia dopuszczalne są wyłącznie na pisemny wniosek realizującego próbę, zaakceptowany przez opiekuna i za pisemną zgodą ChKSI po dostarczeniu kopii karty z aktualnymi potwierdzeniami zrealizowanych zadań, określającą stopień realizacji próby. Realizacja zmienionego zadania może nastąpić po jego akceptacji po ChKSI.

Potrzebne pliki

STAN UPRAWNIEŃ HUFCOWYCH KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH DO PROWADZENIA PRÓB PODHARCMISTRZOWSKICH:

Do 31 sierpnia 2021  roku uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich posiadają komisje z hufców:

 • Ziemi Będzińskiej

Do 30 grudnia 2021 roku uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich posiadają komisje z hufców:

 • Bytom
 • Ruda Śląska
 • Ziemi Cieszyńskiej
 • Ziemi Wodzisławskiej

Do 30 grudnia 2022 roku uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich posiadają komisje z hufców:

 • Beskidzki
 • Chorzów
 • Czechowice – Dziedzice
 • Częstochowa
 • Dąbrowa Górnicza
 • Jaworzno
 • Katowice
 • Sosnowiec
 • Węgierska Górka
 • Ziemi Gliwickiej
 • Ziemi Rybnickiej
 • Ziemi Tyskiej

Komisje, które nie posiadają uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich:

 • Jastrzębie Zdrój
 • Kłobuck
 • Chrzanów
 • Lubliniec
 • Mysłowice
 • Piekary Śląskie
 • Rydułtowy
 • Zabrze
 • Ziemi Mikołowskiej
 • Ziemi Myszkowskiej
 • Ziemi Raciborskiej
 • Ziemi Tarnogórskiej
 • Ziemi Zawierciańskiej
 • Żory
 • Żywiec

Opieka członków ChKSI nad komisjami hufcowymi:

hm. Aleksandra LECHOCKA

 • Bytom
 • Ruda Śląska
 • Siemianowice Śląskie
 • Ziemi Rybnickiej
 • Dąbrowa Górnicza
 • Katowice
 • Ziemi Tyskiej
 • Żory

hm. Ariana BEJMA-WOŹNICZKA

 • Mysłowice
 • Sosnowiec
 • Ziemi Zawierciańskiej

hm. Wojciech FRANK

 • Chorzów
 • Ziemi Mikołowskiej
 • Ziemi Tarnogórskiej

hm. Marcin JURKOWSKI

 • Ziemi Gliwickiej
 • Ziemi Raciborskiej
 • Ziemi Wodzisławskiej
 • Jastrzębie Zdrój
 • Rydułtowy

hm. Irena KOWALICZEK

 • Czechowice – Dziedzice
 • Ziemi Cieszyńskiej

hm. Marzena MALINA

 • Beskidzki
 • Węgierska Górka
 • Żywiec

hm. Barbara NIEMIEC-FALKUS

 • Piekary Śląskie
 • Ziemi Będzińskiej

hm. Iwona ORMAN

 • Lubliniec
 • Ziemi Myszkowskiej

hm. Anna PIEKARZ

 • Chrzanów
 • Jaworzno

hm. Tomasz RAWSKI

 • Częstochowa
 • Kłobuck
 • Zabrze