Adres:

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Śląskiej Chorągwi
Al. Korfantego 8
40-004 Katowice

Telefon:

+48 32 258 89 98, +48 32 258 89 97

Fax:

+48 32 259 91 10

Poczta elektroniczna:

biuro@slaska.zhp.pl

Strona internetowa:

www.slaska.zhp.pl

Biuro Komendy Chorągwi:

 • Poniedziałek 8.00 – 18.00
 • Wtorek 8.00 – 16.00
 • Środa 8.00 – 16.00
 • Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 16.00

Komendant Chorągwi:

hm. Anna PETERKO
komendant@slaska.zhp.pl

 • Poniedziałek 8.00 – 18.00
 • Wtorek 8.00 – 18.00
 • Środa 8.00 – 18.00
 • Czwartek 8.00 – 18.00

Skarbnik Chorągwi:

hm. Andrzej LICHOTA
skarbnik@slaska.zhp.pl

 • Poniedziałek 14:00 – 16:00
 • Środa 12:00 – 16:00
 • oraz indywidualnie w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych i pracy z kadrą:

hm. Aleksandra LECHOCKA
aleksandra.lechocka@slaska.zhp.pl

 • Poniedziałek 8.00 – 18.00
 • Wtorek 8.00 – 18.00
 • Środa 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 14.00

Z-ca Komendanta ds. logistycznych:

hm. Robert DUDA
logistyka@slaska.zhp.pl

 • Poniedziałek 8.00 – 16.00
 • Wtorek 8.00 – 16.00
 • Środa 8.00 – 16.00
 • Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 16.00

Z-ca Komendanta ds. programowych:

hm. Patrycja MAKARSKA
patrycja.makarska.chachaj@slaska.zhp.pl

Członek Komendy ds. współpracy z komendami Hufców:

hm. Zdzisław KONECKI
zdzislaw.konecki@zhp.net.pl

Członek Komendy ds. wizerunku:

phm. Janusz KARAŚ
janusz.karas@zhp.net.pl

Członek Komendy, Szef Biura, pełnomocnik Komendantki ds. zagranicznych:

hm. Anna MIERNIK
anna.miernik@slaska.zhp.pl

 • Poniedziałek 8.00 – 16.00
 • Wtorek 8.00 – 16.00
 • Środa 8.00 – 16.00
 • Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 16.00

Kapelan Chorągwi:

ks. hm. Piotr LARYSZ
piotr.larysz@archidiecezja.katowice.pl
tel.: +48 32 336 21 26
tel. kom.: +48 505 481 948

Adres do korespondencji:
Rzymskokatolicka Parafia MB Częstochowskiej
ul. Kapelanów Wojskowych 5
44-194 Knurów

 

Księgowość Chorągwi:

pani Agnieszka GRAMZA – Główna Księgowa
hm. Ewa MOŚCIŃSKA – Księgowa
pani Agnieszka PODWIKA – Księgowa
pani Justyna Kuś – Księgowa
pan Grzegorz Fidler – Księgowy

 • Poniedziałek 8.00 – 18.00
 • Wtorek-Piątek 8.00 – 16.00

Bankowe konto podstawowe:

PKO BP Katowice
nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584

Bankowe konto składkowe:

PKO BP Katowice
nr 24 1020 2313 0000 3102 0408 0297

NIP

634 019 54 83

REGON

240572621

Krajowy Rejestr Sądowy:

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Ślaska jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000 273051

Organizacja pożytku publicznego:

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego

Dane do faktury:

ZHP Chorągiew Śląska
al. Korfantego 8,
40-004 Katowice
NIP 634 019 54 83

 

Polityka prywatności