Adres:

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Śląskiej Chorągwi

Al. Harcerska 3b

41-500 Chorzów

Telefon:

+48 32 241 13 26

Poczta elektroniczna:

biuro@slaska.zhp.pl

Strona internetowa:

www.slaska.zhp.pl

Biuro Komendy Chorągwi:

 • Poniedziałek 8.00 – 18.00
 • Wtorek 8.00 – 18.00
 • Środa 8.00 – 16.00
 • Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 18.00

Komendant Chorągwi:

hm. Anna PETERKO
komendant@slaska.zhp.pl

spotkania po wcześniejszym kontakcie 

Skarbnik Chorągwi:

hm. Marcin JURKOWSKI
skarbnik@slaska.zhp.pl

 • Wtorek 11.00 – 18.00

Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych i pracy z kadrą:

hm. Aleksandra LECHOCKA
aleksandra.lechocka@slaska.zhp.pl

 • Poniedziałek 8.00 – 16.00
 • Wtorek 8.00 – 18.00
 • Środa 8.00 – 16.00
 • czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 14.00

Z-ca Komendanta

hm. Andrzej LICHOTA
andrzej.lichota@slaska.zhp.pl

Członek komendy ds. programowych:

hm. Adam MALARZ
adam.malarz@zhp.net.pl

Członek Komendy ds. współpracy z komendami Hufców:

hm. Zdzisław KONECKI
zdzislaw.konecki@zhp.net.pl

Członek Komendy:

phm. Betina FULLBIER
betina.fullbier@zhp.net.pl

Członek Komendy:

hm. Robert PRZYBYSŁAWSKI
robert.przybyslawski@slaska.zhp.pl

Kapelan Chorągwi:

Rzymskokatolicka Parafia Św. Jadwigi Śląskiej

ul. Wolności 51

44-500 Chorzów

tel. 505 48 19 48

Księgowość Chorągwi:

Agnieszka GRAMZA – Główna Księgowa

Grzegorz Fidler – Zastępca głównej księgowej
phm. Ewa MOŚCIŃSKA – Księgowa
Justyna KUŚ – Księgowa
Karolina MALARZ – Księgowa

 • Poniedziałek 8.00 – 16.00
 • Wtorek    8.00 – 18.00
 • Środa 8.00 – 16.00
 • Czwartek   8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 – 16.00 – bez przyjmowania interesantów

Bankowe konto podstawowe:

PKO BP Katowice
nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584

Bankowe konto składkowe
wyłącznie do przelewania składek członkowskich przez hufce oraz instruktorów mający bezpośredni przydział służbowy do Komendy Chorągwi:

PKO BP Katowice
nr 24 1020 2313 0000 3102 0408 0297 –

NIP

634 019 54 83

REGON

240572621

Krajowy Rejestr Sądowy:

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Ślaska jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000 273051

Organizacja pożytku publicznego:

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego

Dane do faktury:

ZHP Chorągiew Śląska

Al. Harcerska 3b

41-500 Chorzów

NIP 634 019 54 83

Polityka prywatności