Misją powstałego 28.02.2017r Inspektoratu Łączności, jest popularyzacja tej specjalności w wszystkich hufcach naszej Chorągwi. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:
⦁ Przygotowanie materiałów programowych dla klubów i zainteresowanych zastępów,
⦁ Organizację kursów dla operatorów sprzętu łączności,
⦁ Organizację zawodów łączności dla uczestników obozów harcerskich,
⦁ Pomoc w dostępie do sprzętu łączności HKŁ i jednostkom organzacyjnym ZHP, posiadającym przeszkolonych radiooperatorów do pracy na częstotliwościach służbowych ZHP.
⦁ Informowanie o działalności Inspektoratu na stronach internetowych i w lokalnych mediach.

W celu realizacji swej misji, Inspektorat współpracuje z Harcerskimi Klubami Łączności Chorągwi Śląskiej, działającymi w:
1. Klub Łączności SP9ZHP Chorągwiany Ośr. Harcerski Chorzów, Aleja Harcerska 3c
2. HKŁ ,,Beskid” SP9ZHS Hufiec Beskidzki, lokal K. H. ul. Chopina 3, Bielsko-Biała
3. HKŁ ,,Błyskawica” SP9ZCF Hufiec Katowice ul. Barbary 25A Katowice
4. HKK Świętochłowice SP9ZHR Hufiec Chorzów Plac Krauzego 1 41-603 Świętochłowice
5. HKŁ ,,Posmyk” SP9ZPS Hufiec Piekary Śląskie http://sp9zps.eu/
6. HKŁ ,,Rezonans” SP9ZEW Hufiec Ziemi Zawierciańskiej ul. Rataja 31A Zawiercie
7. HKŁ ,,Delta” SP9ZAK Hufiec Ziemi Lublinieckiej Ośrodek Obozowy Hufca – Kokotek,
8. HKŁ SP9ZHC Hufiec Chorzów Ośrodek Obozowy Hufca – Kucoby
9. HKŁ SP9ZBR Hufiec Ziemi Tarnogórskiej Ośrodek Obozowy Hufca – Borowiany
10. HKŁ SP9Z…. Hufiec Dąbrowa Górnicza (czeka na znak UKE)

Kontakt z Inspektoratem: lacznosc@slaska.zhp.pl
Strona internetowa Inspektoratu: https://www.facebook.com/lacznosc.slaska.zhp/

Cele działania HKŁ
Głównymi celami działalności HKŁ są:
⦁ Pomoc zainteresowanym członkom ZHP w sprawnym posługiwaniu się sprzętem łączności,
⦁ Zapewnienie łączności w trakcie imprez harcerskich /zloty, rajdy, obozy, biwaki/.
⦁ Rozwijanie zainteresowań politechnicznych wśród młodzieży,
⦁ Nawiązywanie nowych przyjaźni za pomocą fal eteru,
⦁ Pomoc w udostępnianiu sprzętu łączności do szkolenia i zawodów,
⦁ Współpraca z Centrami Zarządzania Kryzysowego w przypadkach klęsk żywiołowych.

Umiejętności niezbędne do realizacji w/w celów ,harcerze zdobywają poprzez:
⦁ System specjalistycznych sprawności harcerskich,
⦁ Realizację wymagań na stopnie harcerskie,
⦁ Zdobywanie uprawnień państwowych radiooperatora,
⦁ Udział w zawodach łączności.

Uwaga: Spotkania klubowe HKŁ Chorągwi SP9ZHP, odbywają się w każdą środę w godz: 17:00-20:00 w siedzibie klubu – budynek 3c na terenie Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.