Konferencja instruktorska „RÓŻNE OBLICZA SŁUŻBY”

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP zaprasza do udziału w konferencji instruktorskiej „RÓŻNE OBLICZA SŁUŻBY”.

Termin: 15 czerwca 2019r.

Miejsce: Ośrodek Harcerski w Chorzowie

Zgłoszenia do: 31 maja 2019r.

Konferencja ta jest częścią składową projektu pod nazwą „Kierunek – STRATEGIA”, który to projekt ma przygotować środowisko Chorągwi do właściwego wprowadzenia Strategii ZHP – w tym Strategii Chorągwi. W trakcie konferencji chcemy przeprowadzić instruktorską rozmowę, która pozwoli nam wspólnie znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • co należy rozumieć pod pojęciem „służba społeczeństwu;
  • jak postrzegać codzienną służbę Bogu i bliźniemu?;
  • jak organizować służbę w świetle prawa?


Dyskusję o różnych aspektach dotyczących służby, chcemy podeprzeć bezpośrednimi doświadczeniami uczestników, które dane nam będzie zdobyć w trakcie pełnienia służby w rożnych placówkach (DPS, schroniska dla zwierząt, placówki wychowawcze).

Chęć udziału w konferencji należy potwierdzić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzUvPVpEFXsJMsYcWt0jCTYlUNTVYNlFUQVIwUVlQVFZQSEhMWTBJMzRJWC4u