Category: Aktualności KCh

Zmiana terminu Rady Drużynowych

Drodzy drużynowi, drogie drużynowe, zmieniamy termin pierwszego posiedzenia Rady Drużynowych.
Zapraszamy Was już 28 września 2021 o godz. 19:00, i choć niezwykle ubolewamy, to ostatecznie spotkanie odbędzie się zdalnie – za pośrednictwem Microsoft Teams. Zaproszenia zostały już rozesłane, jednak jeśli ktoś z Was go nie dostał to prosimy o kontakt z hm. Adamem Malarzem (adam.malarz@zhp.net.pl).

Zlot Chorągwi Śląskiej

Zapraszamy wszystkie środowiska Chorągwi Śląskiej ZHP na tradycyjny już zlot. W tym roku nasze spotkanie odbywać się będzie pod hasłem “Sól Ziemi Czarnej”, której celem będzie podsumowanie trzeciej części naszej propozycji programowej “Cztery Śląskie Skrzydła”.

Zlot odbędzie się 25 września i rozpocznie się o godzinie 10:30 uroczystym apelem pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach, a później na wszystkie zuchy i harcerzy czekają wyjątkowe zajęcia!

Zgłoszenia na tegoroczną odsłonę Zlotu Chorągwi Śląskiej ZHP potrwają do 17 września pod poniższymi linkami:

Gromady zuchowe można zgłaszać TUTAJ , drużyny harcerskie TUTAJ, drużyny starszoharcerskie TUTAJ, natomiast formularz dla środowisk wędrowniczych dostępny jest TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że wpisowe na tegoroczny Zlot wynosi 20 złoty od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe macierzystego hufca, który to hufiec jest zobowiązany przelać środki za wszystkich swoich zgłoszonych uczestników, na właściwe konto bankowe Chorągwi. W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie oraz materiały programowe.

Harcerstwo na Śląsku 1919-1921

Kiedy wiosną 1920 roku przyjechał na Górny Śląsk, miał za sobą walkę w Legionach Polskich i służbę w odrodzonym Wojsku Polskim. Skautem był od dawna, zaczynał w 1 Drużynie Lwowskiej w 1911 roku. Impulsem do tego, żeby zgłosił się do działalności plebiscytowej na Śląsku, był osobisty list Wojciecha Korfantego do jego ojca. Korfanty stanowczo prosił, aby do służby plebiscytowej natychmiast stanęli synowie pana Joachima, znanego śląskiego działacza, którego przed laty władze niemieckie zmusiły do opuszczenia rodzinnych stron.

Poznajecie druha oznaczonego na fotografii? To Miłosz Sołtys, który był faktycznym twórcą górnośląskiego harcerstwa – założycielem i pierwszym szefem Harcerskiego Inspektoratu Okręgu Górnego Śląska. To dzięki jego rozsądnym argumentom Korfanty zgodził się na organizację pracy harcerskiej pod bezpośrednią pieczą Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu.

Więcej ciekawostek o twórcach górnośląskiego harcerstwa znajdziecie na wystawie „W powstańczej walce i plebiscytowej służbie. Harcerstwo na Śląsku 1919–1921”, którą do niedzieli możecie oglądać w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie przy Al. Harcerskiej 3. Mobilna wystawa została przygotowana wspólnie przez Chorągiew Łódzką ZHP, Chorągiew Śląską ZHP oraz Wydawnictwo Marron z Łodzi. Przy jej opracowaniu pomogły górnośląskie archiwa i muzea. W ich zbiorach udało się odnaleźć ciekawe fotografie i dokumenty związane z początkami harcerstwa na Śląsku. Wystawa wędruje po trzech województwach: łódzkim, śląskim i opolskim. Na Górny Śląsk zawita ponownie w październiku tego roku.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na terenie Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie można obejrzeć wystawę poświęconą harcerstwu na terenie Śląska w latach 1919-1921!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią do odwiedzin.

Zapraszamy kadry gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich na spotkanie dotyczące propozycji programowej #dobrzebyćsobą.

Jest to program, który ma na celu wzmacnianie poczucia akceptacji i własnej wartości wśród dzieci i młodzieży. W trakcie warsztatów zostaną informacje na temat samego programu oraz plan cyklu zbiórek, które dadzą Wam możliwość lepszego poznania harcerek i harcerzy z Waszej drużyny i zbudowania wraz z nimi dobrych relacji na starcie nowego roku harcerskiego.

Warsztaty odbędą się 05.09.2021 w godz. 10.00 – 15.00 na terenie Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie. Wpisowe wynosi 5 zł (płatne w trakcie spotkania), a zgłoszenia prowadzone są za pośrednictwem formularza, dostępnego TUTAJ.