Spotkanie w sprawie organizacji kursów kierowników i wychowawców wypoczynku

Druhny i Druhowie

Informuję, że spotkanie dotyczące organizacji przez hufce kursów:

-kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzież,

-kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku,

– kursu kierowników wycieczek,

odbędzie się 8.03.2016 roku (tj. wtorek) o godzinie 18.00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Spotkanie, które jest obowiązkowe dla hufców chcących organizować ww. formy, potrwa 1 godzinę.

hm. Tomasz Huk