Podziękowania za Seminarium Komend Hufców

Komenda Chorągwi Śląskiej serdecznie dziękuje za pomoc przy zabezpieczeniu logistycznym i pomoc w przeprowadzeniu Seminarium Instruktorom i Pracownikom Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie. Komenda Chorągwi serdecznie dziękuje za przeprowadzenie Wieczoru Instruktorskiego podczas Seminarium hm. Agnieszce Syma, phm. Elżbiecie Pyka oraz hm. Zdzisławowi Koneckiemu.

Podziękowania za Seminarium Komend Hufców

Komendantka Chorągwi hm. Anna Peterko składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Seminarium Komend Hufców członkom Komendy Chorągwi: hm. Aleksandrze Lechockiej, hm. Patrycji Makarskiej – Chachaj, hm. Andrzejowi Lichocie, hm. Robertowi Dudzie, hm. Zdzisławowi Koneckiemu, phm. Annie Miernik, phm. Januszowi Karasiowi, a także: hm. Ewie Cofale, hm. Bożenie Mientus, hm. Anicie Dzik, hm. Magdalenie Górnej, hm. Andrzejowi Laskie oraz pani Agnieszce Gramzie.

Sejmik Wędrowniczy 2016

Czuwaj !!!

Referat Wędrowniczy Chorągwi Śląskiej przypomina że czas zgłoszeń na Sejmik Wędrowniczy mija 25.01.2016.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, stopień oraz hufiec.

Zapisy indywidualne oraz grupowe należy wysyłać na wedrowniczy@slaska.zhp.pl