Zalecenia dotyczące wyjazdów zagranicznych w formie wycieczek lub wypoczynku

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek
oraz organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na świecie, w tym także w krajach europejskich, a także mając na względzie dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku przekazujemy na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przydatne informacje w tym zakresie. Więcej

Seminarium Komend Hufców – Informacja

Druhny i Druhowie, informuję,  że zajęcia odbywające się podczas seminarium komend hufców są obowiązkowe zarówno dla nowo wybranych komendantów i skarbników hufców, jak i tych, którzy swoje funkcję pełnią kolejny raz.

Serdecznie zapraszam.

hm. Anna Peterko

Szukamy Niezwyczajnych instuktorów

Każdego dnia blisko 10 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Piątą edycję dedykujemy drużynowym i wszystkim, którzy dbają o ich rozwój!  Praca drużynowych jest nierozerwalnie związana z Misją ZHP, czyli z wychowywaniem młodego człowieka, a przede wszystkim wspieraniu go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Poprzez bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi drużynowi mają wpływ na ich postawy, decyzje i zazwyczaj – dorosłe życie. Często są mentorami, inspiracją i równocześnie – dobrymi przyjaciółmi.  Więcej