Pełnoletni harcerze i instruktorzy pełnią w obecnym czasie stałą służbę, pomagając medykom i seniorom. Jesteśmy zawsze w gotowości! ⚜️W razie potrzeby prosimy o kontakt pod numerem: ☎️ 534963007

COVID-19: SZKOLENIE BHP DLA CZŁONKÓW ZHP

Jako organizacja ZHP mamy obowiązek przeszkolić wolontariuszy z bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń.

W związku z tym zorganizowaliśmy dwa szkolenia on-line w tym tygodniu. Prosimy o rozpowszechnienie informacji do wolontariuszy, którzy biorą udział w akcjach pomocowych. Szkolenia zostaną nagrane i udostępnione chorągwiom z możliwością do obejrzenia w innym terminie.

W trakcie szkoleń będzie możliwość zadawania pytań.

  • Szkolenie 19.03.2020 (czwartek) godzina 19.00 – 20.00: >klik<
  • Szkolenie 20.03.2020 (piątek) godzina 19.00 – 20.00: >klik<

Wspieramy służby

Wspieramy służby medyczne i mundurowe, które w tym trudnym czasie narażają swoje życie i zdrowie, aby nieść chętną pomoc bliźnim.

Pełnoletni członkowie ZHP mogą pełnić służbę w dwóch obszarach: pomoc w opiece nad dziećmi personelu medycznego podczas dyżurów oraz pomoc osobom starszym. Jeśli ktoś z waszego otoczenia znajduję się w takiej sytuacji, skontaktujcie się z nami lub najbliższą komendą hufca.

Pamiętajmy jednak, że pomoc musi być mądra, czyli bezpieczna i przemyślana. Młode osoby, często nie wykazują objawów chorobowych, a są nosicielami, co może wpłynąć negatywnie na kontakt z drugą osobą.
Przeczytajcie więcej na: https://zhp.pl/2020/covid-19-sluzba/

©ZHP / fot. Zuzanna Gałczyńska, Kamil Jasiński, Piotr Rodzoch, Michał Wiraszka

Kontakt do Komendy Chorągwi

Czuwaj!

Podajemy numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, umożliwiające skontaktowanie się z komendą chorągwi przez osoby z zewnątrz:

pwd. Marzena Drobiec – Pawłowska – szefowa Biura KCH – tel. 534 963 007

E-mail: covid@slaska.zhp.pl

alt=”” class=”wp-image-8600″ width=”538″ height=”auto”>

©ZHP / fot. Weronika Małachowska