Środowe wizyty z Betlejemskim Światłem Pokoju

W środę 16 grudnia, druhna hm. Anna Peterko wraz z druhem hm. Andrzejem Lichotą przekazali Betlejemskie Światło Pokoju: panu Jackowi Siebel – Dyrektorowi Muzeum Historii Katowic; panu Bernardowi Błaszczykowi – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; panu Łukaszowi Czopikowi – Prezesowi Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.; panu Andrzejowi Pilotowi – Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; panu nadbrygadierowi Markowi Rączce; panu Kazimierzowi Szabli – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz panu profesorowi Janowi Malickiemu – Dyrektorowi Biblioteki Śląskiej.

 

Finansowe zakończenie roku

Wydział Ekonomiczno – Finansowy Komendy Ślaskiej Chorągwi ZHP w Katowicach w związku z zakończeniem roku poleca:

  • doprowadzić do wykonania składek organizacyjnych w 100%,
  • uporządkować salda związane z 1%, wydać 1% za poprzednie lata
  • zlikwidować salda wszystkich kont rozrachunkowych (200,201,231,232,248 oraz możliwe salda 243, 245)

Więcej

Zbiórka na tablicę dla śp. hm. Jana Biłata

 

Przyjaciele, instruktorzy ZHP, żeglarze, współpracownicy

śp. Druha harcmistrza Jana Biłata.

Główna Kwatera ZHP, wspólnie z Fundacją Centrum Wychowania Morskiego ZHP
w Gdyni, Chorągwią Warmińsko-Mazurską ZHP, instruktorską bracią z b. Szkoły Harcerstwa Starszego ZHP „Perkoz” oraz z uczestnikami – instruktorami ZHP „Spotkań po latach”, ogłasza zbiórkę pieniężną na ufundowanie płyty pamiątkowej poświęconej pamięci ś.p. Druha harcmistrza Jana Biłata, długoletniego i zasłużonego instruktora ZHP. Więcej